• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Garanta als kwaliteitsborger voor u als bouwer

Garanta maakt een risicoanalyse van het bouwwerk en wordt bekeken op welke manier en hoe vaak bepaalde onderdelen moeten worden gecontroleerd. Dit wordt vastgelegd in een borgingsplan. Garanta zal op vooraf vastgestelde momenten controles tijdens de bouw uitvoeren. Na afloop van de werkzaamheden zal er een dossier worden samengesteld voor de consument. Garanta kan u hierbij volledig van dienst zijn, zodat u de focus kan blijven houden op het bouwen!

Neem contact met ons op