• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Garanta als tijdelijke ondersteuning


Garanta ondersteunt en adviseert lokale overheden bij taken voor bouw- en woningtoezicht, handhaving en brandpreventie. Wij onderscheiden ons in actieve vakinhoudelijke ondersteuning van gedetacheerde medewerkers bij onze opdrachtgevers, daarnaast volgen alle medewerkers permanente educatie en vakgerichte cursussen.

 • Toezicht houden op afgegeven bouwvergunningen, uitzetten van de kavel, uitzetten van het bouwplan, controle wapening, controle constructies, controle installaties, controle EPC (BENG) en de eindcontrole.
 • Opsporen van illegale bouw.
 • Bouwplantoetsing
 • Opstellen aanschrijving o.g.v. Woningwet.
 • Controles en toezicht op sloopactiviteiten.
 • Toezicht op asbestverwijdering. 
 • Controles brandveiligheid op grond van gebruiksvergunningen, meldingen en omgevingsvergunningen brandveilig gebruik.
 • Controles brandveiligheid kamerverhuur.                           
 • Controle inrichtingseisen in het kader Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet.

 

Neem contact op voor de flexibele inzet van Garanta