• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wat betekent Garanta voor u als projectontwikkelaar?

 


Het is voor u als projectontwikkelaar van belang dat het plan vooraf beoordeeld wordt op mogelijke risico's die tijdens de uitvoering voor kunnen komen. Door dit vooraf middels een risicobeoordeling in kaart te brengen worden faalkosten en vertraging voorkomen. De ervaring is dat dit grote besparingen oplevert.

  • Risicobeoordeling vooraf
  • Afstemming met aannemer 
  • Kwaliteitsborging samen met de aannemer
  • Communicatie met het bevoegd gezag en brandweer
  • Toezicht tijdens de bouw
  • Rapportages tijdens de uitvoering
  • Oplevering
  • Samenstellen opleverdossier

 

 

 

 

Neem hieronder contact met ons op