• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De Bouwmelding en de Wkb: wat je moet weten

Gepubliceerd op: 30-10-2023

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. In feite zorgt deze wet ervoor dat de kwaliteit van bouwwerken beter wordt gecontroleerd. Dat gebeurt met behulp van kwaliteitsborgers, zoals wij. Ook verandert de manier waarop aannemers aansprakelijk zijn voor hun werk, zowel voor particulieren als professionele opdrachtgevers. Onderdeel daarvan is de bouwmelding.

Wkb, het bouwbesluit, Bbl en de bouwmelding

Deze nieuwe wet wordt niet in één keer op alle bouwprojecten toegepast. Eerst geldt deze alleen voor de gevolgklasse 1 gebouwen.

 

De rol van de gemeenten verschuift voor een deel naar kwaliteitsborgers. Zij zorgen ervoor dat de bouwplannen kloppen en de bouwwerkzaamheden volgens de regels verlopen. In het oude systeem keek de gemeente vooraf naar de plannen en hield ze in de gaten of alles volgens de verleende vergunning gebeurde. Met kwaliteitsborging zorgen de verschillende partijen in de bouw zelf dat alles aan de voorschriften voldoet, met behulp van speciale instrumenten voor kwaliteitsborging. Ze volgen het bouwbesluit, waarin die voorschriften zijn opgenomen.

 

Straks hoef je bij bouwprojecten niet altijd een vergunning meer aan te vragen voor de technische regels. In plaats daarvan moet je een bouwmelding indienen. Hiermee geef je aan de gemeente door wat je gaat bouwen en hoe je de kwaliteitsborging gaat regelen. Hoe werkt het, wie doet de bouwmelding en wanneer?

 

Het in de arm nemen van een kwaliteitsborger is na 1 januari verplicht.

 

Vraag direct vrijblijvend een offerte aan

 

De bouwmelding vervangt de vergunning (voor gevolgklasse 1)

De bouwmelding moet je minstens vier weken voor de start van de bouwwerkzaamheden doen. Doe je dit niet op tijd, dan is bouwen verboden. De initiatiefnemer van het bouwproject doet dit. Meestal de projectontwikkelaar of aannemer. De bouwmelding kan online via het Omgevingsloket.

 

Voorlopig gelden deze nieuwe regels alleen voor bouwprojecten in gevolgklasse 1.

 

De bouwmelding kan gedaan worden door de opdrachtgever of een gemachtigde, zoals een aannemer, architect of adviseur. De melding is één jaar geldig. Als je binnen dat jaar niet begint met de bouw, moet je een nieuwe melding indienen. Het kan zijn dat die dan moet worden aangepast aan nieuwe bouwregels.

 

Inhoud van de bouwmelding

De bouwmelding bestaat uit een vragenformulier en twee bijlagen. In het formulier staan gegevens in over het bouwproject, inclusief de locatie, de opdrachtgever. Ook moet je hier melden wie de kwaliteitsborger wordt. Daarnaast voeg je een risicobeoordeling en een borgingsplan toe. 

 

De risicobeoordeling gaat over de potentiële risico's tijdens het bouwproces, terwijl het borgingsplan beschrijft hoe deze risico's worden aangepakt. Ook moet worden aangegeven met welk instrument de kwaliteitsborger werkt. De documenten worden dan ook opgesteld door de kwaliteitsborger. Zonder een goedgekeurd borgingsplan (door een erkende kwaliteitsborger, zoals Garanta) kun je geen melding indienen.

 

Wat als de bouwmelding incompleet is?

Als je melding niet volledig is, begint de vierwekentermijn niet. Uiteraard kun je ook niet beginnen met bouwen.

 

Een melding is onvolledig als niet alle informatie is ingevuld, als de risicobeoordeling of het borgingsplan ontbreken, of als deze documenten niet voldoen aan de vereisten. De documenten moeten ook eventuele lokale bijzonderheden bevatten die door het bevoegd gezag (meestal de gemeente) zijn aangegeven. Als dit niet het geval is, is de melding onvolledig en moet je een nieuwe melding indienen. 

 

Het is belangrijk om op tijd voor een complete melding te zorgen, om vertraging en extra kosten te voorkomen. De datum van de melding bepaalt welke regels van toepassing zijn, dus een onvolledige melding kan leiden tot aanpassingen in het bouwplan voordat een nieuwe melding kan worden ingediend.

 

De bouwmelding heeft betrekking op de technische aspecten van het bouwproject, zoals bepaald in het Bouwbesluit, vanaf 1 januari 2024. Soms zijn er naast de bouwmelding nog andere vergunningen nodig, afhankelijk van lokale regels.

 

De gemeente beoordeelt of je bouwmelding volledig is. Als dat zo is, kun je na vier weken beginnen met de bouw. In de meeste gevallen zal de gemeente je laten weten of de melding volledig is. Als je niets hoort binnen vier weken, kun je ervan uitgaan dat de melding in orde is.