• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Garanta is van meerwaarde voor diverse opdrachtgevers in de bouw. Door jarenlange ervaring in de diverse vakgebieden binnen de bouw met de nadruk op kwaliteitsborging, regelgeving en toezicht.

Wij maken vooraf een risicoanalyse en een borgingsplan van het bouwwerk. Vervolgens zullen we tijdens de bouw informatie verzamelen om te kunnen bewijzen dat het bouwwerk gebouwd is volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving 2024. Dit gebeurt in overleg en met zo weinig mogelijk overlast op de bouwplaats.

Na afloop van de werkzaamheden zal er een dossier (as built) worden samengesteld voor het bevoegd gezag. Ook wordt er dan een verklaring opgesteld door ons dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwwerk voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving 2024, hierna kan de gereedmelding door de opdrachtgever ingediend worden bij het bevoegd gezag, dit is vaak de gemeente. Twee weken later kan het bouwwerk volledig en definitief in gebruik worden genomen.

Wij zijn je hierbij volledig van dienst, zodat je de focus kan blijven houden op het bouwen!

 

 

 


Samenwerking en opdrachtgevers Garanta