• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Garanta borgt de bouwkwaliteit vooraf, tijdens de uitvoering en na ingebruikname van woningen en gebouwen.

Vooraf:

Door gesprekken te voeren met betrokkenen op het gewenste niveau en door het uitvoeren van een uitvoerige risicobeoordeling met deze belanghebbenden over de mogelijke risico's van het bouwplan en de uitvoering van de werkzaamheden.

Tijdens de bouw:

Door het uitvoeren van toezicht op de werkzaamheden van de bouwer, opvragen van certificaten en het uitvoeren van metingen. De inspecties worden digitaal vastgelegd, aangemeld direct digitaal verstuurd naar betrokkenen. Voor ingebruikname verricht Garanta een opleveringskeuring waarbij alle bouwonderdelen getoetst worden aan het vooraf afgesproken kwaliteitsniveau. Ook kan inspectie opgevolgd worden door een controle met het bevoegd gezag (gemeente en brandweer) zodat het gebouw ook zonder vertraging in gebruik kan worden gegeven door de gemeente.

Na ingebruikname:

Door meerjaren onderhoudsplanningen te maken en door de onderhoudskosten op korte en lange termijn vast te leggen. Verder kan Garanta door het uitvoeren van inspecties controleren en vastleggen van het gebouw blijft voldoen aan de positieve eisen mbt bijvoorbeeld brandveiligheid.

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zorgt ervoor dat per 1 juli 2022 de partijen die betrokken zijn bij de bouw zelf zorg dragen voor de kwaliteit en het laten voldoen van het bouwwerk aan het Bouwbesluit. De gemeente zal geen technische toets meer uitvoeren en zal ook geen toezicht houden op de bouwplaats.