• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wat is kwaliteitsborging

Welke aannemer zit te wachten op extra regels en papierwerk?

Dat hoeven we niet uit te leggen.

Vanaf januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden in Nederland. Deze wet heeft als doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de verantwoordelijkheid daarvoor bij de aannemer te leggen. Nieuwe regels en papierwerk, dus. We kunnen je dit uit handen nemen, voor een deel is dat zelfs verplicht. We leggen het uit.

 

Wat is de Wet kwaliteitsborging?

Vanaf januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in Nederland (Wkb) van start gegaan. Het doel van deze wet is het verbeteren van de kwaliteit van bouwwerken door een nieuw systeem van toezicht op de bouwkwaliteit.

Dat betekent extra rompslomp. Van welke kant je het ook bekijkt. Gelukkig is het rompslomp die je kunt uitbesteden.

Aan die wet kunnen we niets veranderen. Wat we wél kunnen doen, is de kwaliteitsborging helemaal overnemen. Zo heb je er als aannemer zo min mogelijk ‘gedoe’ van en houd je je wel aan de wet.

Uiteindelijk denken we zelfs dat het een goede ontwikkeling is. Je hebt niet meer met het trage ambtenarenapparaat van gemeentes te maken. Dat doen wij. Als gekwalificeerde kwaliteitsborger:

  • hebben we ervaring met het gemeentelijk apparaat.
  • weten we de juiste lijntjes sneller te vinden.
  • kunnen we daardoor sneller schakelen.

 

Hoe werkt de Wkb?

De wet op kwaliteitsborging is er om de kwaliteit van nieuwe woningen en gebouwen te verbeteren en de verantwoordelijkheid daarvoor meer bij de aannemer te leggen.

Dit houdt in dat er een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt ingezet om te kijken of de uitvoering van het bouwproject volgens het borgingsplan en de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verloopt. 

Als alles volgens het plan gaat, geeft de kwaliteitsborger een verklaring af waarin staat dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet wanneer het werk klaar is.

Naast het nieuwe toezichtsysteem zijn er nog vijf veranderingen in de wetgeving, die tegelijkertijd zullen ingaan. Deze veranderingen moeten de kwaliteit van bouwwerken verbeteren en de positie van de opdrachtgever (de consument) versterken. Zo wordt bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering uitgebreid, is er een dossier dat bij oplevering aan de opdrachtgever wordt verstrekt en moet de aannemer informatie verstrekken over zekerheden en garanties.

 

Wat betekent de WKB voor jou, als aannemer?

Als je werkzaamheden verricht die onder de zogeheten 'Gevolgklasse 1' vallen, zoals nieuwbouwwoningen, eenvoudige bedrijfsgebouwen, dakopbouw of renovatie (verbouw per 1-1-2025), dan heb je een onafhankelijke kwaliteitsborger nodig. Die zorgt ervoor dat je op tijd beschikt over een risicobeoordeling en borgingsplan, zodat je deze indient bij de gemeente, minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden. Ook houdt de kwaliteitsborger bij of de bouw volgens de geldende kwaliteitseisen verloopt. Zo wordt het dossier opgebouwd dat nodig is.

De Wkb brengt dus de nodige veranderingen met zich mee voor aannemers. Maar met een goede voorbereiding en kennis van de nieuwe wetgeving, werken we samen aan een betere kwaliteit van bouwwerken en een sterke positie voor opdrachtgevers.

 Dit verandert er voor aannemers zodra de wet is aangenomen:

  • Uiterlijk vier weken voordat de bouw begint, moet er melding met een risicobeoordeling en borgingsplan bij de gemeente zijn ingediend.
  • Tijdens de bouw wordt gekeken of er volgens dat plan en volgens de regels wordt gebouwd. Uiteindelijk komt er een opleververklaring. Dat doen wij, als kwaliteitsborger.
  • 2 weken na gereedmelding kan de woning in gebruik worden genomen 
  • Er ligt meer verantwoordelijkheid bij de aannemer, ook na afronding van het project. 

 

Wij zijn onafhankelijke kwaliteitsborgers

Een kwaliteitsborger is altijd een onafhankelijke persoon of partij. Wel kan de bouwer zelf een deel van de rapportage overnemen. Dat kan handig zijn, maar betekent wel dat er iemand aangewezen moet worden om dit op tijd te doen. Hiervoor is software nodig en meestal ook apparatuur, zoals iPads. Heel praktische is het meestal niet.

Voor wie is kwaliteitsborging?

De kwaliteitsborger wordt bijna altijd geregeld door de aannemer. Het is verplicht, dus zowel aannemers als opdrachtgevers hebben ermee te maken. Ook de rol van de gemeente is veranderd, zij zullen alleen nog handhaven.

 

Waarom is Garanta de beste keuze voor kwaliteitsborging

Vooral voor kleine en middelgrote aannemersbedrijven is Garanta de juiste partij voor kwaliteitsborging.

Waarom?

Omdat wij het je uit handen nemen.

Je hebt hierdoor als aannemer op de bouw alle handjes vrij om te bouwen en hoeft geen software te kopen en te leren gebruiken. Bovendien bewandelen wij de (soms onbegrijpelijke) paden binnen de wereld van gemeentes.

We doen het hele gedeelte voor je.

We hebben jarenlange ervaring met gemeentelijke bouwinspecties. Maar we hebben óók ervaring als aannemer. Met die ervaring zijn we de ideale partij om de kwaliteitsborging op ons te nemen.

 

Wat wordt er beter met kwaliteitsborger

Deze wet is in het leven geroepen om de kwaliteit van nieuwbouw beter te maken in Nederland. Dat gaat ongetwijfeld lukken. Er wordt vaker gekeken naar de stand van zaken tijdens een bouwproject en dit wordt ook geregistreerd.

Dit betekent dat zowel de aannemer als de opdrachtgever weten waar ze aan toe zijn. Er wordt vooraf een risicobeoordeling gemaakt (doen wij) en er worden tussentijdse rapportages gemaakt (doen we ook). Er is dus geen twijfel meer over wie er verantwoordelijk is. Problemen kunnen eerder aangepakt worden. Het wordt duidelijker, voor alle partijen.

 

Wat verandert er voor de opdrachtgever/consument?

Als je een huis laat bouwen, is het oplevermoment op dit moment enorm belangrijk. Je gaat het huis door en kijkt of er ‘bouwgebreken’ zijn. Daar komt vaak een lijstje uit met punten die de aannemer moet oplossen.

Daarna ligt de verantwoordelijkheid niet meer bij de aannemer.

Deze wet biedt dus meer consumentenbescherming. Het oplevermoment is niet meer het moment waarop de verantwoordelijkheid overgedragen wordt.

Dat is goed voor de consument en biedt de bouwer ook meer helderheid.

 

Wordt bouwen duurder met de Wet op kwaliteitsborging

Tot voor kort vroeg je een bouwvergunning (omgevingsvergunning bouwen) aan, waarvoor je leges betaalde. De huidige leges zijn nog niet overal bekend, maar zijn over het algemeen wel lager geworden.

De kwaliteitsborger komt daar bij. De totale kosten zullen dus niet minder worden.

Maar: er wordt bespaard op faalkosten, omdat er meer toezicht is. Ook proceskosten worden voorkomen. Houd je daar rekening mee in de calculatie, dan wordt het papieren gedeelte van bouwen niet per se duurder.

Een andere overheidsinstantie heeft de slogan ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ helaas al ingepikt. Want die gaat ook op voor kwaliteitsborging. Het moet, en wij nemen het je graag uit handen.

 

 

Bouwen onder kwaliteitsborging - een stappenplan. Bekijk hieronder de video

Bouwen en verbouwen onder kwaliteitsborging