• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Per 1 januari 2023 wordt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) van kracht.

Deze nieuwe wet gaat voor veel veranderingen zorgen in het totale bouwproces. De wet heeft 3 doelen:

  1. Verbeteren van de borging van de bouwkwaliteit
  2. Positie van de consument verbeteren
  3. Stimuleren van kwaliteitsverbetering

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  1. De aannemer moet een dossier opbouwen waarin informatie staat over het bouwproject.
  2. De onafhankelijke kwaliteitsborger controleert of het plan aan het Bouwbesluit 2012, straks Bbl, voldoet. Zowel in het voortraject als tijdens de bouw.
  3. Aansprakelijkheid wijzigt, de aannemer blijft aansprakelijk voor gebreken die achteraf worden ontdekt, behalve wanneer het een ontwerpfout betreft.
  4. De 5 % regeling wijzigt, de consument moet aangeven of het bedrag mag worden uitgekeerd. Na 3 maanden vervalt het bedrag indien de notaris het geld overmaakt.