• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Garanta is actief als gecertificeerd kwaliteitsborger bouw. Garanta ondersteunt en adviseert betrokken partijen bij vraagstukken over bouwkwaliteit. 

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de verandering van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid is Garanta ontstaan.

Het doel van Garanta is door middel van innovatie, kennis en brede ondersteuning de rol van kwaliteitsborger op een zo efficient mogelijke en betaalbare manier in te vullen voor alle betrokken partijen.

Garanta kan een beroep doen op een groot netwerk van specialisten op het gebied van constructieve veiligheid, bouwfysica, installaties, brandveiligheid en de overheid.