• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Welkom bij Garanta

Garanta is een onafhankelijk bureau voor de risicobeoordeling, begeleiding en het toezicht op de bouwkwaliteit.

Garanta zorgt voor:

 • bouwkwaliteit die voldoet aan de wet- en regelgeving
 • vastlegging van afspraken over de bouwkwaliteit
 • risicobeoordeling vooraf van de mogelijke bouwrisico's m.b.t. de kwaliteit
 • betere samenwerking tussen bouwpartners
 • minder bouwfouten
 • inzicht in de kwaliteit van het bouwwerk
 • vlotte oplevering, zonder verrassingen
 • goede communicatie met bevoegd gezag tijdens de bouw

 

Kwaliteitsborging

Garanta borgt de bouwkwaliteit vooraf, tijdens de uitvoering en na ingebruikname van woningen en gebouwen.

Meer informatie

Over ons

Garanta is actief als kwaliteitsborger bouw. Garanta ondersteunt en adviseert betrokken partijen bij vraagstukken over bouwkwaliteit. 

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de verandering van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid is Garanta ontstaan.

Meer informatie

Opdrachtgevers

Garanta is van meerwaarde voor projectontwikkelaars, aannemers, particulieren en woningcorporaties op het gebied van kwaliteitsborging voor tijdens en na bouwwerkzaamheden

Meer informatie