• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Kwaliteitsborging bouwen in Groningen


Garanta borgt de bouwkwaliteit vooraf, tijdens de uitvoering en na ingebruikname van woningen en gebouwen in Groningen.

Vooraf:

Door gesprekken te voeren met betrokkenen over het gewenste niveau en door het uitvoeren van een uitvoerige risicobeoordeling met deze belanghebbenden over de mogelijke risico's van het bouwplan en de uitvoering van de werkzaamheden.

Tijdens de bouw:

Door het verrichten van toezicht op de werkzaamheden van de bouwer, opvragen van certificaten en het verrichten van metingen. De inspecties worden digitaal vastgelegd, verslagen worden direct digitaal verstuurd naar betrokkenen. Voor ingebruikname verricht Garanta een opleveringskeuring waarbij alle bouwonderdelen getoetst worden aan het vooraf afgesproken kwaliteitsniveau. Ook kan deze inspectie opgevolgd worden door een gezamenlijke controle met het bevoegd gezag (gemeente en brandweer) zodat het gebouw ook zonder vertraging wettelijk in gebruik kan worden gegeven door de gemeente.

Na ingebruikname:

Door meerjaren onderhoudsplanningen te maken en door de onderhoudskosten op korte en lange termijn vast te leggen. Verder kan Garanta door het uitvoeren van inspecties controleren en vastleggen of het gebouw blijft voldoen aan de geldende eisen m.b.t. bijvoorbeeld brandveiligheid.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zorgt ervoor dat per 1 januari 2022 de partijen die betrokken zijn bij de bouw zelf zorg dragen voor de kwaliteit en het laten voldoen van het bouwwerk aan het Bouwbesluit. De gemeente zal geen technische toets meer uitvoeren en zal ook geen toezicht meer houden op de bouwplaats.