• darkblurbg
    Blitsaerd Leeuwarden

Kwaliteitsborging bouwen in Leeuwarden

Garanta borgt de bouwkwaliteit vooraf en tijdens de uitvoering van bouwprojecten in Leeuwarden

Vooraf:

Door het maken van een uitvoerige risicobeoordeling met een borgingsplan.

Tijdens de bouw:

Door het verzamelen van informatie tijdens de bouw door het opvragen van certificaten en het verrichten van controles tijdens de uitvoering. Deze inspecties worden digitaal vastgelegd, verslagen worden direct digitaal verstuurd naar betrokkenen. 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zorgt ervoor dat per 1 januari 2024 de partijen die betrokken zijn bij de bouw zelf zorg dragen voor de kwaliteit en het laten voldoen van het bouwwerk aan het Bouwbesluit. De gemeente zal geen technische toets meer uitvoeren en zal ook geen toezicht meer houden op de bouwplaats.  

Regionaal

Garanta is plaatselijk goed bekend met de verschillende bouwlocaties zoals; Middelsee, Blitsaerd, Unia West en De Zuidlanden.