• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

De stappen van de Wkb: de gereedmelding

Gepubliceerd op: 27-11-2023

De gereedmelding is een belangrijk onderdeel van bouwen onder de Wkb. Je weet wel, de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waaraan gevolgklasse 1 bouwwerken vanaf 1 januari moeten voldoen. Maar wat houdt die gereedmelding eigenlijk in?

Dit is de gereedmelding

Voordat de bouw begint beoordeelt de kwaliteitsborger het bouwplan. Eventueel samen met de aannemer, architect en adviseurs stelt de kwaliteitsborger een borgingsplan en risicobeoordeling op. Hierin staan keuringen, inspecties en andere maatregelen om ervoor te zorgen dat het bouwwerk aan de bouwregels voldoet.

 

Na de bouwwerkzaamheden kan de kwaliteitsborger bevestigen dat het bouwproject aan de regels voldoet. Dit oordeel wordt vastgelegd in een verklaring die aan de initiatiefnemer wordt gegeven.

 

De gereedmelding is het formele moment waarop wordt verklaard dat het bouwproject voltooid is. De naam gaf het al een beetje weg. Dit moet gebeuren via het Omgevingsloket, en wel uiterlijk twee weken voordat het bouwwerk in gebruik wordt genomen. Belangrijk, want zonder deze gereedmelding mag het bouwwerk niet worden gebruikt.

 

Lees hier meer over de bouwmelding, ook onderdeel van de Wkb.

 

Wie doet de gereedmelding?

De verantwoordelijkheid voor de gereedmelding ligt bij degene die ook de bouwmelding heeft gedaan. Meestal is dat is de initiatiefnemer van de bouw (of een gemachtigde). Deze persoon is verantwoordelijk voor het officieel verklaren dat het bouwproject voldoet aan de voorschriften van het Bbl, Besluit bouwwerken leefomgeving. 

 

De gereedmelding betekent niet per se dat alle bouwwerkzaamheden al voltooid moeten zijn. Sommige werkzaamheden, zoals schilder- en stucwerk, de installatie van keuken en sanitaire voorzieningen, en vloerafwerking kunnen ook na de gereedmelding plaatsvinden. Het bouwwerk mag dan nog niet in gebruik worden genomen, maar er mag wel geklust worden. Na twee weken mag de woning bewoond worden.

 

De rol van de kwaliteitsborger

Voordat de bouwwerkzaamheden van start gaan heeft de kwaliteitsborger al een belangrijke taak. In samenwerking met de aannemer, architect en adviseurs beoordeelt de kwaliteitsborger het bouwplan en stelt een gedetailleerd borgingsplan op. Dit plan bevat keuringen, inspecties en andere maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het bouwwerk aan de bouwtechnische regels voldoet.

 

Na de voltooiing van de bouwwerkzaamheden stelt de kwaliteitsborger vast of er gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de bouwactiviteit aan die bouwtechnische regels voldoet. Dit oordeel wordt vastgelegd voordat de gereedmelding wordt gedaan.

 

Wat staat er in zo’n gereedmelding?

In de gereedmelding moeten verschillende gegevens en documenten worden opgenomen om ervoor te zorgen dat het bouwproject voldoet aan de regels. Denk bijvoorbeeld aan:

 

 • Gegevens van de initiatiefnemer.
  Hierbij moet de naam en contactinformatie van de persoon of partij die verantwoordelijk is voor het bouwproject worden vermeld. De eigenaar of projectontwikkelaar, in de praktijk.

 

 • Verklaring van de kwaliteitsborger.
  Daar zijn we weer! In de gereedmelding wordt het document opgenomen waarin de kwaliteitsborger aangeeft dat de bouwactiviteit voldoet aan de bouwtechnische regels. Deze verklaring bevat ook informatie over de genomen maatregelen om bouwtechnische risico's te voorkomen of te beperken.

 

 • Tekeningen en berekeningen.
  Vooral bouwkundig, alles wat van toepassing is op het bouwwerk zelf. 

 

Deze gegevens en documenten worden samengevoegd tot het 'dossier bevoegd gezag’. Dit dossier is niet bedoeld om de gemeente goedkeuring te laten verlenen (of in het slechte geval afkeuring). Het biedt de gemeente inzicht in wat er precies is gebouwd en of de activiteit aan de geldende regels voldoet. 

 

Het is belangrijk dat de gereedmelding volledig is. Als dat het geval is, kan het gebouw binnen twee weken na de melding in gebruik worden genomen. Is het niet volledig? Dan moet dan in orde gemaakt worden, maar de twee weken gaat pas in nadat het opnieuw is ingediend. Vertraging, dus. Wil je niet.

 

Wij zorgen dat het deel van de kwaliteitsborger piekfijn in orde is. Heb je geen omkijken naar.

Voorkom vertraging. Vraag vrijblijvend een offerte aan.