• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Het belang van onafhankelijkheid in Kwaliteitsborging Bouw: Waarom we losstaan van andere rollen

Gepubliceerd op: 24-03-2024

Bij Garanta geloven we in de kracht van onafhankelijkheid. Als kwaliteitsborger in de bouwsector begrijpen we dat onze rol een cruciale impact heeft op het succes en de integriteit van elk bouwproject. Daarom streven we ernaar om volledig onafhankelijk te opereren, zonder enige vorm, of schijn van belangenverstrengeling. Dit doen wij doordat wij enkel als kwaliteitsborger werkzaam te zijn. Wij werken niet als (bouw)adviseur, ontwerper, architect of als tekenbureau,

Maar waarom is onafhankelijkheid zo essentieel in ons werk? Laten we eens nader kijken naar enkele belangrijke aspecten:

(Schijn van) belangenverstrengeling voorkomen: We begrijpen dat het verleidelijk kan zijn voor kwaliteitsborgers om betrokken te raken bij andere rollen binnen hetzelfde, of andere bouwproject(en). Echter, door onze onafhankelijkheid te waarborgen, voorkomen we belangenconflicten en zorgen we ervoor dat onze beoordelingen en beslissingen uitsluitend gebaseerd zijn op objectieve criteria.

Versterken van vertrouwen: Opdrachtgevers, aannemers en gemeenten vertrouwen op onze expertise en integriteit om ervoor te zorgen dat bouwprojecten tenminste voldoen aan de minimale eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) . Door onafhankelijk te opereren, versterken we het vertrouwen in het bouwproces en zorgen we voor transparantie en eerlijkheid in al onze activiteiten. 

Kwaliteitsborging verzekeren: Onze rol als kwaliteitsborger vereist een grondige en nauwkeurige beoordeling van de bouwkwaliteit en naleving van voorschriften. Door onafhankelijk te blijven, kunnen we deze taak uitvoeren zonder enige vorm van externe druk of beïnvloeding, waardoor we de integriteit van het proces kunnen waarborgen.

Maar wat als we onze onafhankelijkheid niet handhaven? De gevolgen kunnen verstrekkend zijn voor ons, maar ook voor opdrachtgevers:

  1. Verlies van erkenning of certificering: Het niet naleven van de vereisten voor onafhankelijkheid kan leiden tot het verlies van onze erkenning als kwaliteitsborger, met alle gevolgen van dien voor ons bedrijf en onze reputatie. Onze opdrachtgever hoeft niet bang te zijn dat hij op zoek moet naar een andere kwaliteitsborger vanwege belangenverstrengeling of gebrek aan onafhankelijkheid.

  2. Juridische aansprakelijkheid: We begrijpen dat onze klanten op ons vertrouwen om hoogwaardige diensten te leveren. Het niet handhaven van onze onafhankelijkheid kan leiden tot juridische aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebrekkige kwaliteitsborging. 

  3. Verlies van vertrouwen: Het verliezen van het vertrouwen van onze klanten en belanghebbenden is het laatste wat we willen. Het handhaven van onze onafhankelijkheid is essentieel om ervoor te zorgen dat we het vertrouwen behouden van degenen die op ons rekenen.

Naast het waarborgen van onze onafhankelijkheid, voeren wij bij Garanta de bouwcontroles zelf uit. We geloven dat dit de meest effectieve manier is om de integriteit en kwaliteit van het bouwproces te waarborgen. Wij voorkomen hiermee dat de aannemer volledig verantwoordelijk is voor het vastleggen van zijn eigen kwaliteit. Zeg maar; 'de slager die zijn eigen vlees keurt'.

Bovendien werken we niet met raamcontracten, omdat deze tot gevolg kunnen hebben dat er een vorm van wederkerigheid ontstaat. Dit kan de onafhankelijke positie ook negatief beïnvloeden. Bij Garanta zit de opdrachtgever nergens aan vast. Bevalt het niet, dan is er vast een andere meer geschikte kwaliteitsborger voor je. 

Bij Garanta gaan we verder dan alleen het naleven van de wet. We geloven dat onafhankelijkheid de kern vormt van hoogwaardige kwaliteitsborging in de bouwsector. Daarom zetten we ons in om altijd los te staan van andere rollen binnen het bouwproject, zodat we onze klanten de hoogste normen van dienstverlening kunnen bieden, zonder enige vorm van partijdigheid.